Author: BGVA

Adults Learning Maths

गणित बिषयमा प्रौढ शिक्षाको लागि भर्ना सम्बन्धी सुचना

सुचना ।  सुचना ।।   सुचना ।।।   गणित बिषयमा प्रौढ शिक्षाको लागि भर्ना सम्बन्धी सुचना ! हाम्रो दैनिक जिबनमा काम गर्दा केही सहज होस् भन्ने हेतुले Nuneaton मा छिट्टै गणित शिक्षाको कक्षा संचालन् गर्न  गइरहेको जानकारी गराउदछौ । यस् कक्षा भर्ना हुन चाहनु हुने सबै ब्यक्तिहरुले हामीलाई तल लेखिएको स्थान  र समयमा आई  नाम दर्ता गराउनु…

BGVA Update – 31st Oct, 2020

Dear executive members, advisor Saheb haru and all members, Very good morning, and hope everyone is safe and sound. I thought I would give you a quick update on what we have been doing and what our upcoming plans are. Here we have in brief: The BGVA Office will remain in the same building and…